Sunday, 7 April 2013

Thứ Sáu 4.4.1975 - Thứ Tư 9.4.1975

Blog Việt Luận kính mời bạn đọc
trả lời vào phần Comments câu hỏi thật nhỏ sau đây:
“Trong tháng Tư năm 1975, bạn ở đâu?”
Og3t