Wednesday, 8 January 2014

Nhà hàng Việt Nam đóng cửa vì bị nghi gây ngộ độc

Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Nhà hàng Hào Phong
(Hình đăng tại báo Herald Sun, 8.1.2014)