Sunday, 27 April 2014

Người đẹp nhất năm nay


Hồng Lĩnh::

Mỗi năm tạp chí People chọn một người đẹp trong số tỷ tỷ người đẹp trên thế giới làm... người đẹp nhất. Công cuộc chọn lựa khá công phu. Từ tỷ tỷ người đẹp trên thế giới, chọn ra 50 người đẹp nhất. Từ 50 người đẹp này, chọn ra một người đẹp nhất.

Tổng thống Obama đá banh với robot tại Nhật Bản


Hồng Lĩnh::


Tổng thống Hoa kỳ chào hỏi robot tại Nhật Bản
(Hình Mashable.com)