Friday, 11 July 2014

Quan đừng đổi cách xưng hô!Đức - Argentina : méo nào cắn miễu nào tại  Rio?
đoàn xuân thu. Melbourne ::

Hồi xưa   lúc nào mình cũng nghĩ bằng tiếng Việt; rồi cũng nói ra bằng tiếng Việt! Tiếng mẹ đẻ mà! Cách xưng hô mình rành sáu câu vọng cổ! Xưng con đối với ba má; xưng anh đối em trong nhà. Ra đường thì xưng con, xưng cháu với người lớn tuổi hơn! Xưng tao gọi mầy với bạn học cùng chung lớp, bạn lính… Không có thắc mắc gì, nói riết rồi quen chứ không có thắc mắc vu vơ, hỏi lúc nào và tại sao phải ‘xưng’ như thế nầy thế nọ?!