Friday, 6 September 2013

Chiếc mặt nạ


Thanh Nghĩa
 ::


Hope  là đứa con mà nó yêu thương hết mực, trong mắt nó Hope không bao giờ làm chuyện gì sai hết, mà nếu có thì nó chỉ cười và biện hộ ra nhiều lý do để rồi ôm Hope vào lòng hôn thật nhiều.