Tuesday, 24 December 2013

Đóng góp $350,000 dựng Saigon Welcoming Arch

Blog Việt Luận ::

MissChu, người được tôn làm
 “Nữ hoàng gỏi cuốn" tại Úc
(Hình Onebitemore.com)