Friday, 12 July 2013

Chuyện cười


Khi lang thang trên mạng một bạn đọc vớ được bài này từ trang web của báo Người Việt, xuất bản tại Hoa Kỳ và gởi cho blog Việt Luận. Bạn đọc này nhắn với OG3T xin cho vô mục... chuyện cười.
Chí phải! Chí phải!
Mời bạn đọc thưởng thức chuyện cười này nghen. Bảo đảm không cười ngất không... ăn tiền.
OG3T