Saturday, 26 January 2013

Lance ArmstrongTrong hậu bán thế kỷ 20, nước Mỹ có hai nhân vật làm cho cả thế giới ngưỡng mộ. Hai nhân vật nầy đều có họ giống nhau: Armstrong. Người thứ nhất là phi hành gia Neil Armstrong; người thứ hai là Lance Armstrong, vô địch thể thao.