Tuesday, 30 September 2014

Lại một mùa hoa!
Hoàng Chương:: Hội Hoa Canberra
(hình do tác giả gởi)