Tuesday, 19 February 2013

101 thủ tục bầu tân giáo hoàng

Khoa Nam :: 
S

sau tin đức giáo hoàng Benedict XVI thoái vị, báo chí thế giới nhanh chóng nói ngay cuộc bầu cử tân giáo hoàng. Theo thủ tục hiện hành: Khi đức giáo hoàng thoái vị, ngai giáo hoàng bỏ trống và hồng y khắp thế giới tựu về Vatican bầu tân giáo hoàng. Cuộc bầu cử được định trước sẽ bắt đầu từ 15 cho đến 20 ngày kể từ khi trống ngôi. Trống ngôi, Sede Vacante, là chữ được dùng khi để chi chiếc ngai giáo hoàng bị bỏ trống.