Friday, 7 March 2014

Tượng vàng Oscar làm bằng... thiếcOg3t ::

C ám ơn anh Ben biên comment hỏi về tượng vàng Oscar có phải bằng vàng thiệt không? Đọc blog... bằng tay như anh thiệt là đúng điệu à nghe. Đọc blog và viết blog như hai người nói chuyện với nhau, mặc dầu ngàn trùng xa cách nhau.
Người viết blog xướng; người đọc blog họa.
Người viết blog... viết; người đọc blog... hỏi. Rồi người đọc blog hỏi han, viết lách cho nhau...