Tuesday, 26 February 2013

Kén chọn


Ben Trần ::
C

huyện chọn người phối ngẫu ngày xưa có vẻ đơn giản hơn ngày nay . Bởi ngày xưa ta quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cả nam lẫn nữ đa số chấp nhận sự chọn lựa  theo ý bố mẹ. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền kể lại: mẹ ông thường xuyên đi chùa cùng bà bạn. Hai người thân thiết  lắm. Hai bà hứa hẹn và giao kết cho hai con trở thành vợ chồng. Thế là “bản án chung thân” thành hình từ đó... và cuộc hôn nhân nhạc sĩ nầy kéo dài hơn 50 năm.

Nhân vật sáng giá có thể thành giáo hoàng


Khoa Nam ::
N

gai giáo hoàng sẽ bỏ trống vào lúc 8 giờ tối ngày 28.2.13 khi đức giáo hoàng Benedict XVI thoái vị. Và cuộc bầu cử sẽ bắt đầu 15 ngày sau đó. Mặc dầu không hồng y nào công khai vận động tranh cử, nhưng khi toà thành trống ngai báo chí thế giới thường đoán trước vài ba vị sáng giá. Để chỉ các vị này, người ta dùng chữ La Tinh "Papabile" nghĩa là "có thể thành giáo hoàng".