Wednesday, 28 November 2012

Chia động từ Pháp vănNhớ khoảng năm 67: sau khi hoàn tất bậc trumg học cấp 1. Nói nôm na sau khi hết năm đệ tứ, đám học trò chúng tôi được chuyển từ quê ra tỉnh để tiếp tục theo đuổi chương trình cấp 2 (tức đệ tam & đệ nhị). Sau hai năm này, nếu ai thi đậu tú tài một thì mới được tiếp tục lên cấp 3 (đệ nhất) để lấy tú tài 2.

Bởi vậy, khi gia nhập quân đội những ai có tú tài hai trở lên mới được nạp đơn vào võ bị Đà lạt, hải quân hay đại học Chiến tranh Chính trị. Còn tú tài một thì vào Thủ đức.
Chương trình học thời đó chắc chắn là nặng hơn chương trình tú tài phổ thông ngày nay. Khi thi tú tài chúng tôi phải làm bài giải, chứng minh hoăc bình giảng. Chứ không a, b,c, d khoanh.