Friday, 23 November 2012

Đặt tên conKhông biết quí vị thế nào chứ tôi có cái thú đặt tên cho con. Mình chọn tên theo ước nguyện riêng. Dẫu sao mình cũng có đôi chút hãnh diện khi cho ra đời một “tác phẩm nghệ thuật ” và chọn cho nó một tên hay hay...