Saturday, 21 December 2013

Trung úy trẻ tuổi gốc Việt đậu thủ khoa tại trường Võ Bị CanberraTrong những ngày cuối năm, blog Việt Luận mới bạn đọc chung vui với một bạn trẻ Việt Nam được vinh dự cầm cây kiếm dẫn đầu các tân sỹ quan tiến ra lễ đài đón Toàn Quyền Liên Bang Úc trong lễ mãn khoá sinh viên sỹ quan tại Đại Học Võ Bị Liên Quân Hoàng Gia Úc ,Canberra vào ngày 20.12.2013 vừa qua.