Friday, 7 February 2014

Chuyện Ngựa 3!đoàn xuân thu. melbourne


Cho con hưởng nền giáo dục xứng đángViệt Luận ::

Nước Úc là nơi cưỡng bách giáo dục trẻ em. Cưỡng bách giáo dục có nghĩa là phụ huynh bổn phận tìm nơi học cho con em và chính phủ có có trách nhiệm dành chỗ học cho học sinh. Về phần học sinh, tuỳ theo sinh sống tại tiểu bang nào các em bắt đầu đi học khi lên năm tuổi (tại Victoria, ACT, Tasmania) hay lên sáu tuổi (tại NSW, Bắc Úc, Queensland, Nam Úc và Tây Úc) và phải tiếp tục học cho tới lớp 10 hay cho tới 15 hoặc 17 tuổi.Thanh Phương ::

Nhớ lại:   thủa xưa khi tập làm văn, thầy giáo có dạy: muốn cho văn nhẹ nhàng thì có ba chữ nên bỏ. Đó là: thì, là, mà. Nói là bỏ nhưng thỉnh thoảng người ta cũng phải dùng đến ba chữ đó. Hôm nay tôi học về chữ thứ ba “mà”.

Chuyện ngựa 2!
đoàn xuân thu. melbourne ::