Wednesday, 12 March 2014

Lời nguyện cho chuyến bay 370 của Mã Lai

og3t::

(Hình Reuters)

Mời bạn đọc ghi lời nguyện cho chuyến bay MH370 của mình.
Cám ơn
Og3t

Vì sao chuyến bay MH370 mất tích?


Lời cầu nguyện đặt tại phi trường Kula Lumpur, Ma Lai:

"Xin  trở về.
Cha / mẹ / anh  / em
biết con / em
 sẽ  trở về bình an...."