Tuesday, 1 April 2014

Manus Island: so many questions, one simple solution

Gần tới ngày 30 tháng Tư, og3t nhớ nhiều hơn thân phận tị nạn của mình. Người mình tị nạn luôn luôn biết ơn người Úc. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn bằng nhiều cách. (Xin bạn đọc ghi ra nghen)Một trong nhiều người Úc được người mình nhắc tên khi tỏ lòng biết ơn là cựu thủ tướng Malcolm Fraser. Có người nói ông Malcolm Fraser là “cha già của người tị nạn Việt Nam”. Không biết nói vậy có trúng không? (Xin bạn đọc trả lời nghen)

Ông này mới cho đăng bài này trên tờ The Age, xuất bản tại Melbourne Vic. Bài này cho thấy những con “trâu chậm” đang bị “uống nước đục”. Đó là người tị nạn đến sau chúng ta ba chục năm. Og3t xin đăng lại bản chữ Anh và mời bạn đọc cùng với og3t dịch chung bài này ra chữ Việt. Og3t xin bắt đầu bằng cách dịch (bậy) trước vài câu. Mời bạn đọc sửa lại hay dịch thêm vài câu nữa rồi gởi vào phần “comment, lời bàn” cho vui nghen.

Khi nhận được bản dịch của bạn đọc og3t sẽ cập nhật tại trang blog này.

“Viết blog cho vui” ấy mà....

Og3t ::
That's my mate:
Hung Chau
and former prime minister Malcolm Fraser
 yesterday
recall the beginning of
Australia's Vietnamese community.
Photo: Michael Rayner
(The Age (6 June 2005)