Saturday, 15 February 2014

Siêu... mỏngThanh Phương::


Chả có cái gì   phải than phiền khi ta dùng chữ "siêu" cả.
Siêu là hơn: siêu phàm (hơn người phàm), siêu thị (hơn cái chợ bình thường).
Siêu là hơn hẳn với thông thường: siêu nhân, siêu nhiên, siêu đẳng, siêu quần.
Siêu là vượt qua bên kia: siêu thanh, siêu hình, cầu siêu, siêu thoát, siêu việt, siêu sinh tịnh độ.

Mùa bông mận nở!đoàn xuân thu. melbourne
(hình caygiong.org)


Có cần thiết phải học đánh vần khi dạy tiếng Việt không?Trần Tư Bình ::

Tóm lược:


Khi học tiếng Anh, tiếng Pháp …, học sinh người bản xứ cũng như người nước ngoài không học đánh vần nên bài này thử nêu một câu hỏi là: Từ nay về sau, khi dạy tiếng Việt, thật sự có cần thiết phải dạy đánh vần, như cách lâu nay vẫn dạy, cho học sinh mẫu giáo không?
Bài này đưa ra các lí do việc đặt câu hỏi trên và đưa ra quan điểm của tác giả về vấn đề nêu ra.