Sunday, 3 August 2014

Chai đỏ Shiraz


Hồng Lĩnh::

Trong bài khai vị Hồng Lĩnh đã mời tửu hữu “dế mèn phiêu lưu ký” vào tiệm rượu. Vào bất kỳ tiệm nào cũng được. Tửu hữu tất thấy tiệm rượu Úc bao giờ cũng chia làm hai cánh tả và hữu như đội bóng tròn ra sân cỏ. Hai cánh này chia ra rõ ràng: một bên là rượu đỏ, bên kia là rượu trắng.
Bài này mời tửu hữu điểm mặt một vài chai rượu nằm ở một hai cánh tả hữu kể trên.

Chính phủ tuyên chiến với người thất nghiệp


Việt Luận::

“Chính phủ tuyên chiến với người thất nghiệp”: đó là nhan đề của một bài báo đăng tại trang web chuyên về kinh tế & tài chính Macrobusiness.

Khi cuộc chiến này bắt đầu vào ngày 1.7 sang năm, mỗi ngày người thất nghiệp phải làm hai lá đơn xin việc: một vào buổi sáng và một vào buổi chiều, như lệnh của ông tổng trưởng nhân dụng Eric Abetz.