Monday, 1 April 2013

1 tháng 4, 1975

30 tháng 4 gần tới.
Ngày này qua lâu rồi nhưng dư âm chưa phai mờ.
Blog Việt Luận dự tính đăng một số chuyện,
sưu tập một số tài liệu
xảy ra trong những ngày dẫn đến 30 tháng Tư 1975.

Chung quanh ngày 30 tháng Tư năm 197530

tháng 4 gần tới.
Ngày này qua lâu rồi nhưng dư âm chưa phai mờ.