Thursday, 19 December 2013

Nhìn lại năm 2013
Khoa Nam ::

Về cuối năm, báo chí thường tổng kết chuyện xa ra trong năm. Trang Dân chơi computer nói chuyện computer mà chơi hôm nay là số cuối cùng cho năm 2013. Khoa Nam xin lược qua vài ba chuyện xảy ra chung quanh máy computer (và các thứ máy khác) trong năn 2013.