Wednesday, 24 April 2013

Thứ Ba 22.4.1975 - Thứ Sáu 25.4.1975

Thứ Ba 22.4.1975
Sư đoàn 25 BB rút khỏi Tây Ninh để lập phòng tuyến mới tại Củ Chi.
Cùng ngày, Sư đoàn 18 BB của quân đội Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị rút khỏi Xuân Lộc.
Cùng ngày, Hoa Kỳ mở rộng luật di trú để đón 130,000 tị nạn từ Đông Dương.