Saturday, 12 January 2013

Con tôi học trường mắc tiền hơn con ông / bàMột trong nhiều thói quen của người Úc (chớ không phải của người Việt mình (?)) là khoe học phí đóng cho con. Khi ăn tới món cheese trong mấy bữa "dinner" với bạn bè thì cha mẹ đẩy đưa câu chuyện đến việc học của con cái. Y như rằng vào lúc đó một số người "than" mình đóng học phí cho cậu ấm vài chục xấp hay mình vừa chi ra thêm bộn bạc cho cô chiêu đi "excursion" sang tận Paris, Beijing hay Moscou...