Saturday, 21 June 2014

Từ ủng hộ đến ẳm hộ!

 Ý - Costa Rica: 0-1


đoàn xuân thu. Melbourne::

Người  viết có tâm tình cũng giống như quý độc giả kính yêu: mình ra đi mang theo quê hương! Mang theo con đò, bến cũ, hình ảnh người xưa, chia tay nhau trong buổi chiều lá rụng… Rồi nhân tiện mang theo tình yêu với trái bóng tròn, chất ở trong tim, qua Úc. Kỷ niệm mà! Muốn mang bao nhiêu thì mang! Không sợ hành lý quá cân, quá ký hay sợ bọn Hải quan Úc lục ra mà vụt vô thùng rác… như vụt mấy ký ba khía của má người ta cho, đem qua ăn… để đỡ nhớ sông nước Cà Mau! Mấy thằng Úc Hải quan nầy thiệt là đồ ‘cà chớn’?!

Úc: nhà mắc hạng ba thế giới


Pháp - Thuỵ Sỹ : 5-2


Hồng Lĩnh::

So với thu nhập của người dân, nhà tại Úc bị coi là mắc vào hạng ba thế giới. Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (International Monetary Fund, viết tắt thành IMF) vừa ra tường trình về giá nhà trên thế giới và cho biết như trên.