Tuesday, 23 October 2012

Tiếng lóng của dân đảoOG3T vừa nhận được email của một bạn đọc cho biết... ‘cũng muốn tỏ chút... tấm lòng'. Nhưng bạn này ngần ngại vì trải qua vài ba chục năm bể dâu, chữ nghĩa đã cuốn theo chiều gió... kể từ khi rời ‘Buồn đâu bi đát’ đến nay.

A ha! ‘Buồn đâu bi đát’ nghe hay quá ta. ‘Buồn đâu bi đát’ là tiếng lóng chỉ Bidong.
OG không được cái phước ‘buồn đâu bi đát’ mà chỉ mỏi gối tại Galang ‘tình xù’ mà thôi. Nên OG xin bạn đọc ghi vào phần comments tiếng lóng khác tại đảo mình đã qua. OG sẽ gom góp rồi làm thành một danh sách tiếng lóng tại đảo cũng là điều hay. Gởi cho OG nghen.

***

Xin trở lại  chuyện ‘tỏ tấm lòng’.
OG biết rất nhiều bạn đọc muốn tỏ tấm lòng với trang blog này nhưng ngần ngại vì... chữ nghĩa theo gió cuốn mây trôi rồi.
Chả cần ngần ngại gì đâu, à nghen.

Đọc blog Việt Luận đã là tỏ tấm lòng. Đọc tới cuối bài thì bấm mouse và chỗ: Ý Kiến: mà phê... rất hay, hay, cũng được, dở, rất dỡ. Đó là tỏ tấm lòng.
Khi đọc, thấy hay thì phê rằng hay. Thấy chướng tai thì phê rằng... không ngữi được vào chỗ Comments. Đó là tỏ tấm lòng.
Đọc Comments, thấy hợp ‎ ý thì reply ‘vỗ tay tán đồng’. Thấy không hạp nhãn, thì ‘cự’ lại (trong phần reply). Đó là tỏ tấm lòng.
Hiển nhiên, khi nào viết bài gởi lên blog Việt Luận thì vẫn là... tỏ tấm lòng.

Xin bà con tỏ tấm lòng với blog Việt Luận nghen.

OG3T