Sunday, 30 December 2012

Tai trái và tai phảiÓc của con người chia ra làm hai bán cầu.
Bán cầu phải và bán cầu trái. Nửa bộ óc bên phải kiểm soát nửa thân thể bên trái. Nửa bộ óc bên trái kiểm soát nửa thân thể bên phải. Đó là điều ai cũng biết. Và người ta còn biết thêm: nửa bên phải bộ óc lo phần tình cảm, cảm xúc, hình ảnh. Nghĩa là ướt át, xướt mướt. Nửa bên trái của bộ óc lo về lý lẽ, trừu tượng... Nghĩa là chuyện khô khan, rành mạch.
Chúng ta đều được thầy cô ở nhà trường dạy như vậy. Nhưng thầy cô dừng ở đó. Bài này xin đi xa hơn một bước bằng cách giới thiệu vài ba thực hành áp dụng kiến thức ấy vào đời sống thường nhật.