Saturday, 29 March 2014

Tài xế …Tây và Ta!đoàn xuân thu::


Tài xế là người phải có tài và có xế. Nói vậy là trúng; hỏng có chỗ nào trật. Phải có tài mới biết cách lái xe. Nước Úc nầy hà rầm người có bằng được công nhận trên toàn nước Úc, do Nha Lộ Vận tiểu bang cấp đàng hoàng mà có biết lái ‘khỉ’ gì đâu. Như ‘em yêu’ của người viết chẳng hạn! Ha ha!

Minh tinh tài tử thế giới hớt tóc theo kiểu Kim Jong-unOg3t::

Có tin đồn   ấu vương Kim Jong-un ra lệnh tất cả người dân trong thiên đàng (Cộng Sản) Bắc Hàn phải hớt tóc kiểu... Kim Jong-un.