Tuesday, 19 March 2013

Cu Tý được lên lớp

Kim Nguyễn (sưu tầm)::
Tý sáu tuổi vừa lên lớp một, cô muốn xem Tý giỏi dốt ra sao.
Cô hỏi Tý: 
- Tý giỏi nhất môn nào?
Tý đáp gọn: 
- Môn nào Tý cũng giỏi.
Cô tự hỏi: 
- Thằng củ tỏi này ngang? Để cô xem mày còn dám làm tàng.

Bạn văn!

WARNING: Bài này có nhiều đoạn "áo thụng "dzái" nhau". 
Người có tính mắc cỡ không nên đọc.
Og3t


đoàn xuân thu.
Thưa quý bạn đọc thân mến.

Người viết làm thơ, viết báo lai rai, chủ yếu ‘vui thôi mà’! Mà vui cũng có; buồn cũng có. Vui quá xá là vui mà buồn đôi khi quá ‘hớp’ thành ‘rầu’ luôn!