Thursday, 6 March 2014

Mình chụp hình mìnhOg3t ::Matt Groening dùng Homer Simpson 

nhại lại tấm hình tự chụp trong đêm Oscars 2014.
(Hình The Canberra Times)