Monday, 14 October 2013

Bill Shorten: Tân Lãnh Tụ Đảng Lao Động


Hoàng Cổ Thu ::

C hủ nhựt ngày 13 tháng 10 năm 2013, kết quả bầu cử tân lãnh tụ đảng Lao Động Úc đã được công bố trong cuộc họp đặc biệt của Trung Ương Đảng Lao Động (Caucus),. Ông Bill Shorten vượt qua ông Anthony Albanese và đắc cử sau một chiến dịch tranh cử kéo dài cả tháng.
Ông Bill Shorten: tân lãnh tụ đảng Lao Động Úc
(Hình News.net)