Sunday, 3 November 2013

Địa chỉ giàu sang nhất tại ÚcViệt Luận ::
Bạn đọc mua nhà thường nghĩ đến nhà cao cửa rộng. Điều này thật đúng. Nhưng còn một điều khác còn đúng hơn. Đó là nghĩ đến vùng dân cư giàu có. Có người nói nhà lớn trong vùng nghèo chưa chắc bằng nhà nhỏ trong vùng giàu. Nói thế gần như bắt chước câu nói của ai đó: "Bà lớn của ông nhỏ chưa chắc sang hơn bà nhỏ của ông lớn”.

Biết người biết taViệt Luận ::

Ta thường nghe cha ông mình nói "Biết người biết ta, đánh trăm trận thắng trăm trận". Câu này rút ra từ binh pháp Tôn Tử "Biết người biết ta, đánh trăm trận mà không bị nguy. Không biết người mà chỉ biết ta, có trận thắng có trận trận thua. Không biết người mà cũng không biết ta, đánh trận nào thua trận đó".