Friday, 10 January 2014

Tên họ Việt Nam trong danh sách tú đầu bảng tại Nam ÚcTin tức người Việt Miệt Dưới ::

Jenny Pham: tú đầu bảng tại Nam Úc
(hình bìa báo Messenger Portside)