Friday, 25 April 2014

Huy chương đánh mấtBen Trần::

Huy chương  
dùng để ghi công, tưởng thưởng cho người có công về một việc gì đó. Có nhiều loại huy chương nhưng ở đây người viết chỉ bàn đến hai loại: Huy chương trong thể thao và huy chương trong quân đội.

Chiếc áo không làm nên thầy tu

Copying the teacher

Paulo Coelho::
Og3t và TTB dịch::

Guru Arjan Dev ji (1581-1606)
(Hình sikh-history.com)

Do Thái chế lại cái bánh xeOg3t::

“Reinvent the wheel”  là thành ngữ có nghĩa là vô ích làm lại một việc thiên hạ đã làm từ lâu. Người ta nói “cái bánh xe” đã có từ lâu lắm rồi. Tra Wikipedia thấy cách đây 6,000 bánh xe xuất hiện tại Mesopotamia, Phía Bắc Caucasus và miền Trung châu Âu. Còn nghe người ta nói chính người Trung hoa đã phát minh ra cái bánh xe.