Thursday, 25 April 2013

Trả lời thăm dò ý kiến và ... trúng thưởng


Blog Việt Luận :: 
Như bạn đọc biết từ khuya, blog Việt Luận là con đẻ của báo giấy Việt Luận. Như cá sống nhờ nước, báo sống nhờ độc giả. Có người bỏ tiền lẻ ra mua báo thì Việt Luận mới sống còn.

Lời thầy dạy!

dxt :: 
Con xa trường, chữ không đầy lá mít
học ít, chơi nhiều, hiểu chẳng bao nhiêu
rơi rớt hết, chỉ một điều, con nhớ
“Nhân chi sơ tính bản thiện!” thầy khuyên