Monday, 19 August 2013

Người Việt vẫn còn vượt biên


Việt Luận :: 

Xế chiều ngày 26.4.1976,   chiếc thuyền mộc mạc KG 4437 – thường gọi là chiếc Kiên Giang – lạch bạch đánh một vòng quanh bến cảng Darwin, Úc. Thuyền Kiên Giang chở theo năm người đàn ông Việt Nam. Họ được coi là thuyền nhân Việt nam đầu tiên cập bến Úc.