Wednesday, 30 July 2014

Junk food và Junk mailBen Trần::
Nhân Og3t viết bài “Tôi yêu chàng phát thư” có nhiều chi tiết và hình ảnh hay về dịch vụ và cái vui cái buồn của các ông phát thư ở Úc; tui xin tản mạn thêm vài hàng về chuyện THƯ ở Úc…(B.T.)

Uống rượu kiểu Úc


Hồng Lĩnh::

Người Úc uống rượu kèm với thức ăn. Rất ít khi họ uống “chay” ngoại trừ rượu mạnh để... ấm lòng chiến sỹ.