Friday, 20 June 2014

Túc cầu hay bóng đá – Football hay Soccer
Khoa Nam ::Futebol ở Brazil. Soccer ở Úc và Mỹ. Túc cấu ở Trung Cộng

Tờ $100 Úc Kim biến mấtHồng Lĩnh ::

Tờ 100 Úc Kim là “mệnh giá” lớn nhất tại Úc. Khi in tiền, Úc in 20% là tờ giấy ghi số 100. Nói khác, cứ 10 tờ tiền giấy thì có hai tờ 100 Úc Kim. Tuy nhiên, trong thực tế người ta ít khi nhìn thấy tờ giấy in hình “ông đầu trọc”.
Vậy thì tờ 100 Úc Kim chạy đi đâu?