Saturday, 24 November 2012

Dạy con


Hai từ nay xem ra rất ngắn, nhưng lại là nỗi suy tư đau đáu dài lâu của các bậc làm cha mẹ. Những ai đã, đang và sắp làm cha mẹ mà không nghĩ "Làm thế nào để nuôi dạy cho con nên người?"
Câu hỏi rất khó trả lời, bởi cha mẹ sinh con trời sinh tính. Thế nhưng (lại chữ "nhưng" quái ác) các cụ ngày xưa có câu "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ (điều này không hợp thời nữa rồi) từ thuở bơ vơ mới về".

Buồn vui nghề sửa khoá


Ở Sunshine, phía Tây thành phố Melbourne có thầy Khoá. Ai cũng kêu là thầy Khoá mặc dầu thầy không có chút dáng vẻ gì thư sinh cả. Người thầy cao. Tóc bù xù. Tay chân xần xùi. Được cái nụ cười mỉm chi bắt mắt nữ nhơn.
Kêu là thầy Khoá bởi lẽ thầy làm nghề sửa khoá. Đơn giản có vậy. Nên không ai thắc mắc tên thiệt của thầy là gì. Ai muốn làm chìa khoá mới: tới thầy. Ai muốn có một chìa "mát-từa" có phép mở cửa tuốt luốt từ phòng nhứt sang phòng nhì cho tới phòng ba phòng tư: tới thầy. Đặc biệt, đêm hôm tắt lửa túi đèn ai rủi quên chìa khoá mà không vô nhà được: tới thầy.