Wednesday, 2 January 2013

Sống với $35 mỗi ngày


Hình : abc.net.au
Trả lời nữ phóng viên Ashlynne McGhee thuộc đài ABC, bà tổng trưởng gia đình Jenny Macklin cho biết mình có thể sống với số tiền trợ cấp an sinh xã hội còm cõi. (Bạn đọc có thể nghe bằng cách bấm mouse vào đây).