Wednesday, 6 August 2014

Cọp-bi nguyên con Hard Drive này qua Hard Drive kiaTóm tắt:
  • Bạn đọc có thể dùng:
  • Macrium Reflect do Macrium Software phát hành. 
  • Acronis True Image
  • Windows Backup trong Windows 7

Người liệm xác ở Dải GazaÝ chính:
  • Năm 1948, Liên Hợp Quốc chia Palestine làm hai phần, một cho dân Do Thái; một cho dân Hồi giáo Palestine.
  • Năm 1967, Do Thái chiếm luôn Dải Gaza, Bờ Tây, phần phía Đông Jerusalem
  • Năm 2005, Do Thái rút quân, kết thúc 38 năm kiểm soát Dải Gaza...
  • Năm 2014,  Do Thái tấn công dữ dội vào phe Hamas nhằm ngăn chặn việc Hamas bắn pháo vào đất Do Thái...
đoàn xuân thu. Melbourne::
D


ải Gaza là phần cực Tây của các lãnh thổ Palestine, Trung Đông, có biên giới trên bộ với Ai Cập dài 11km ở phía Tây Nam và với Do Thái dài 51km ở phía Bắc và phía Đông, về phía Tây, nó giáp với Địa Trung Hải.