Monday, 6 May 2013

Hành trình một tiếng ru em!

Thì ra câu hát ru này:
“Chừng nào xe lửa Mỹ bung vành!
Tàu Tây kia liệt máy anh mới đành xa em!”

từ Mỹ Tho,
lội bộ qua Phà Mỹ Thuận
rồi Bắc Cần Thơ ‘di tản’ xuống tới Cái Răng,
Ba Láng,
Vàm Xáng,
Xà No,
thì nó đổi khá nhiều nha!

 Vì Cần Thơ không có thiết lộ như Sài Gòn, Mỹ Tho mà chỉ có Kinh Xáng Xà No chẳng hạn,
nên từ chiếc xe lửa Mỹ nó chuyển qua chiếc xáng

dxt. ::