Friday, 4 October 2013

Hai thuyền nhân trốn trại đã bị bắt lại như thế nào?


Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

H ai thuyền nhân Việt Nam trốn khỏi trại đã bị bắt lại. Đó là bản tin đăng trên blog Việt Luận. Hai người này đã bị bắt lại như thế nào? Sau đây là bản tin khác đăng trên báo Northern Territory News/Sunday Territorian, 30 September 2013.