Wednesday, 29 January 2014

Ăn quốc khánh đúng điệu Úc

Việt Luận ::


26.1  là quốc khánh Úc. Ngày này không phải là ngày lập quốc. Vì tưởng lầm như thế, hai hệ thống bán lẻ Aldi và Big W đã phải thu hồi chiếc áo thung dự định bày bán nhân quốc khánh 26.1 năm nay. Số là áo thung có in chữ “Australia est. 1788” đã nhanh chóng bị dân Úc chê là kỳ thị chủng tộc và ngu dốt về lịch sử. Thiệt ra, đâu phải Úc chỉ bắt đầu có mặt trên cõi đời này vào năm 1788 mà từ thủa hồng hoang hơn 40 ngàn năm của dân bản địa lận kìa.