Sunday, 1 September 2013

Nỡ lòng nào mình lại dửng dưng?!


đoàn xuân thu.

Những shopping centres ở Footscray (nơi người viết đã đến đây rồi ở lại đây, bây giờ bén rễ xanh cây… hết về…!) nơi mà bãi đậu xe do thành phố phụ trách thường là có thâu tiền, hai đô một giờ, đều có vài chục chỗ đậu xe tiện lợi nhứt, dành cho người khuyết tật và trên xe phải có dán tờ giấy cho phép đậu của hội đồng thành phố Maribyrnong cấp.