Tuesday, 27 May 2014

Biểu tình của tui, biểu tình của nóViệt Luận::

Từ khi Trung Cộng kéo giàn khoan HD-981 vào bên trong phần biển Đông của Việt Nam, đã xảy ra biểu tình của người Việt Nam. Thật ra, không đợi cho đến tháng Năm 2014, người Việt Nam mới biểu tình chống cường quyền phương Bắc.

Màu cờ sắc áo 32 đội tuyển tại vòng chung kết Brasil 2014Og3t::
(sẽ tiếp tục cập nhật... từ từ)
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.