Monday, 17 February 2014

Toyota đóng cơ xưởng tại ÚcViệt Luận ::

S au Nissan, đến phiên Mitsubishi, Ford, Holden và Toyota đóng cơ xưởng lắp ráp xe hơi tại Úc. Nissan đã đóng cửa cơ xưởng Clayton, Vic. vào năm 1992, Mitsubishi đóng cửa cơ xưởng Adelaide năm 2008. Tháng 5.2013, Ford cho biết cơ xưởng Geelong, Vic ngưng hoạt động vào tháng 10.2016. Tháng 12 năm ngoái, Holden loan báo đến năm 2017 sẽ ngưng ráp xe hơi tại Úc. Mới nhất, đầu tuần này Toyota báo tin vào năm 2017 không còn lắp ráp xe hơi tại Úc nữa.