Friday, 27 December 2013

Tin tức người Việt Miệt Dưới: Cháy nhà tại Oxley, Queensland

Tin tức người Việt Miệt Dưới::C
ảnh sát tin rằng có ai đó đã nổi lửa khiền cho nhà cháy và làm cho một phụ nữ chết và hai trẻ em nhỏ tuổi bị phỏng nặng.

Người cô đơn đêm Giáng SinhĐây là câu chuyện thật của mùa Giáng Sinh năm 2004,
chỉ có tên chàng phi công trẻ đã được thay đổi…

B. Trần::