Tuesday, 11 March 2014

Tìm kiếm vô vọng


Thân nhân tại Bắc Kinh điền đơn
để lãnh 31 ngàn Quan Nhân Dân Tệ
do Malaysian Airlines bồi thường.


Hoàng Cổ Thu::

Làm sao để mua ly bia trong pubOg3t ::

Vòi xịt bia trong  pub tại Úc

Phải ‘thưa’ mới được!đoàn xuân thu. Melbourne ::


Miền Trung nước ta ‘quê hương em nghèo lắm anh ơi! Mùa đông thiếu áo; hè thời thiếu ăn’! Dù nghèo do thiên tai, bão lũ hàng năm nhưng lại là đất văn học nên có một câu vè dân gian rất hay, rất thâm thúy là:
“Quảng Nam hay cãi.
Quảng Ngãi hay co.
Bình Định hay lo.
Thừa Thiên ăn hết!”