Sunday, 4 May 2014

Đơn xin việcBen Trần::

Đời người sớm hay muộn gì bạn cũng phải trải qua vài lần điền đơn xin việc. Ngày xưa bạn có thể gởi đơn xin việc qua đường bưu điện, ngày nay bạn có thể gởi đơn qua email. Nhưng bằng cách nào bạn cũng phải trải qua giai đoạn phỏng vấn để trả lời về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc…